Diensten / Contributies

  Lidmaatschap Kopersvereniging

  Wat krijgt u er voor?

  Kopersvereniging Stadseiland heeft twee hoofdtaken:

  1. Belangenbehartiging ten behoeve van woongenot en veiligheid.
  Wat onder deze belangenbehartiging valt leest u hier
   
  2. Activiteiten ter versterking van de sociale samenhang.
  Dit betreft voornamelijk de activiteiten van de feestcommissie en het uitgeven van het ledenblad Om ’t Eiland.
   
  Contributie

  Het lidmaatschap van de kopersvereniging kost € 22,50 per jaar. Wie tussentijds lid wordt, krijgt het eerste jaar korting, afhankelijk van de resterende looptijd.

  Voor de contributie krijgt u:

  • Recht op toegang tot alle diensten en activiteiten van de vereniging. Soms geldt overigens wel een deelnamevergoeding, bijvoorbeeld voor het zomerfeest of het CV-onderhoud.
  • Ontvangst van het ledenblad Om ’t Eiland.
  • Belangenbehartiging door het bestuur voor zover het collectieve zaken betreft.

  CV-onderhoud

  Een klein aantal bewoners maakt nog gebruik van een CV-onderhoudsabonnement bij Feenstra. Het gaat om een concurrerend tarief dat in de beginjaren is bedongen door de vereniging. Met de komst van nieuwe ketels zijn veel bewoners overgestapt op een onderhoudsabonnement van hun nieuwe aanbieder. Bij voldoende animo kan de vereniging besluiten om een nieuw CV-abonnement in het leven te roepen.

  Stadseiland mailadres

  Het is mogelijk om uw eigen stadseiland-mailadres te krijgen. Dit kost slechts € 5,- per jaar. Geinteresseerden kunnen dit melden bij het secretariaat

  Please publish modules in offcanvas position.